piątek, 24 lutego 2017

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Zaolzie. Herczawa


Zebranie PTTS Beskid Śląski

Beskid Śląski obchodzi 95-lecie

OLBRACHCICE / Turyści zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Sportowym „Beskid Śląski” w RC w niedzielne popołudnie 22 stycznia spotkali się na corocznym zebraniu członkowskim. Po raz kolejny w gościnnym Domu PZKO w Olbrachcicach.
Sala była pełna. Na zebranie przybyło 94 członków i 4 gości, m.in. Konsul Generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, który z wielkim zainteresowaniem i podziwem dla prężnej działalności „Beskidu” wysłuchał sprawozdań.
Prezes Towarzystwa Halina Twardzik podkreśliła, że oprócz popularyzacji turystyki górskiej, zapoznawania się z różnorodnymi terenami górskimi w regionie i poza jego granicami i oprócz działań zmierzających do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i wdrażania nawyków zdrowego stylu życia celem organizacji jest budowa i podtrzymywanie narodowej tożsamości, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez sport i turystykę.
– A także zaznajomienie się z tradycjami, zabytkami i folklorem po obu stronach granicy i współpraca z zaprzyjaźnionymi organizacjami turystycznymi i sportowymi takimi jak PTTK, Klub Słowackich Turystów, Klub Czeskich Turystów – wyliczała Twardzik.
A o tym, że cele te udaje się osiągać, świadczy ogromna liczba różnorodnych akcji i wielka na nich frekwencja. W ofercie PTTS każdy znajdzie coś dla siebie. Ktoś woli turystykę pieszą, ktoś inny rowerową, ktoś ma czas w soboty, kto inny we wtorki. Jedne wycieczki są bardziej wymagające pod względem kondycyjnym, inne, jak choćby stworzone z myślą o chcących pozostać aktywnymi emerytach wtorkowe, są krótsze i planowane po mniej wymagających, łagodniejszych szlakach. A są też turnieje tenisa stołowego i inne spotkania towarzyskie.
Towarzystwo podzielone jest na 6 rejonów. Liczy 563 członków, organizacją kieruje trzynastoosobowy zarząd. – Ważne jest, że mamy wsparcie ze strony polskiej, miasta Czeski Cieszyn, konsulatu – mówiła prezes wspominając, że to właśnie dzięki środkom z konsulatu uczestnicy rajdu o Kyrpce Macieja otrzymali skórzane medale, a wszyscy członkowie Towarzystwa poprawiające bezpieczeństwo podczas powrotów z wycieczek odblaskowe zawieszki.
Każdy członek otrzymał też kalendarzyk z wykazem wszystkich planowanych na ten rok wycieczek. Są wśród nich piesze górskie wyjścia w soboty i wtorki, wyjazdy bliższe i dalsze, wycieczki kolarskie i autokarowe.
Prezes zwróciła też uwagę na fakt, że w tym roku przypada 95. rocznica założenia Towarzystwa. – Nie będziemy jej jakoś szczególnie obchodzić. Ale zbliża się setna rocznica i mam nadzieję, że uda się nam wtedy podkreślić, że istniejemy.
Przerywnik w zebraniu, który sądząc po gromkich brawach dostarczył zebranym wiele radości, zapewniły dzieci z polskiego przedszkola i szkoły w Olbrachcicach, które zaśpiewały kilka zimowych piosenek.
Sprawozdanie z działalności sportowej Towarzystwa złożył Henryk Cieślar. Wspominał o imprezach sportowych organizowanych czy wspieranych przez Sekcję Sportową PTTS-u, o reprezentowaniu Zaolzia na Światowych Igrzyskach Polonijnych, będących spotkaniem Polaków z całego świata. I o planowanych letnich igrzyskach w Toruniu.
Nowością w „Beskidzie” jest to, że jedną z jego sekcji stały się „Orły Zaolzia”. Tę piłkarską drużynę tworzy około trzydziestu amatorów futbolu, z czego dziesięciu jest członkami „Beskidu”. Ich działalność przedstawił Piotr Twardzik. Jerzy Czap przedstawił natomiast działalność Klubu 99.
Zebranie było jedynie zebraniem sprawozdawczym, władze Towarzystwa pozostały te same. Oprócz jednej zmiany – w trakcie roku została dokoptowana do zarządu Zofia Franek, gdyż jedna z dotychczasowych jego członkiń zrezygnowała z pełnienia funkcji z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia.
Zebranie stało się także okazją do wręczenia członkom zdobytych w ciągu zeszłego roku odznak turystycznych. W tym roku odznaki drugiego stopnia uzyskały dwie członkinie, którym uroczyście je wręczono. Najwyższą odznakę Beskidu zdobył Stanisław Pawlik. Poszczególni członkowie otrzymali także odznaki niższego stopnia, a także zaliczyli część norm na odznakę 100 na 100. Uhonorowano również tych członków, którzy zasłużyli się pracą na rzecz Beskidu.
Głos zabrał też prezes Turystycznego Klubu Kolarskiego „Ondraszek” działającego przy Oddziale „Beskid Śląski” w Cieszynie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Zbigniew Pawlik. Podkreślił, że trwająca od 2005 roku współpraca pomiędzy „Ondraszkiem” a „Beskidem” nie jest bynajmniej współpracą czysto formalną.
Wiele bowiem jest wspólnych imprez turystycznych zapisanych w razem wydawanym kalendarzu, a członkowie obu towarzystw chętnie uczestniczą w wycieczkach, rajdach i imprezach po obu stronach Olzy. Pawlik poprosił jednak o wybranie szefa Sekcji Kolarskiej, by ułatwić kontakt obu organizacji.
Na koniec głos zabrał konsul generalny Janusz Bilski, który szczerze gratulował tak bogatej w wydarzenia działalności i podziękował za wkład w krzewienie tak turystyki i sportu, jak i kultywowanie polskości.
(indi)
http://zwrot.cz/2017/01/beskid-slaski-obchodzi-95-lecie/

--------------

Polscy turyści za Olzą podsumowali rok

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Sportowe ''Beskid Śląski'' w Republice Czeskiej na co dzień współpracuje zarówno z Klubem Czeskich Turystów, jak i z działającym przy Oddziale PTTK ''Beskid Śląski'' w Cieszynie Klubem Kolarskim ''Ondraszek''. Nic więc dziwnego, że na zorganizowanym w niedzielne popołudnie 22 stycznia w Domu PZKO w Olbrachcicach zebraniu sprawozdawczym nie zabrakło delegacji z naszej strony Olzy.
Prezes „Ondraszka” Zbigniew Pawlik podziękował za dotychczasową współpracę i wyraził chęć jej kontynuowania. To właśnie miłośnicy turystyki kolarskiej z obu towarzystw organizują najwięcej wspólnych przedsięwzięć. Wszystkie planowane akcje wydrukowane są we wspólnym kalendarzyku, który opłacając składki corocznie otrzymują zarówno członkowie TKK „Ondraszek” jak i PTTS „Beskid Śląski”.

Sam PTTS, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno – Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej swą historią sięga do powstałego w 1910 roku Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid” z siedzibą w Cieszynie i późniejszego podziału Śląska Cieszyńskiego granicą państwową w 1920 roku. To wówczas, w 1922 roku polscy działacze turystyczni, którzy nagle stali się mieszkańcami Czechosłowacji utworzyli własną, polską organizację turystyczną w ówczesnej Czechosłowacji. Dziś, po 95 latach istnienia (nie licząc przerwy między 1948 a 1991 rokiem, kiedy to na istnienie Towarzystwa nie zezwoliły ówczesne władze) jej celem nadal jest popularyzacja turystyki górskiej, zapoznanie się z różnorodnymi terenami górskimi w regionie i poza jego granicami, działania zmierzające do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i wdrażania nawyków zdrowego stylu życia, zaznajomienie się z tradycjami, zabytkami i folklorem po obu stronach granicy, a także budowa i podtrzymywanie narodowej tożsamości, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez sport i turystykę.

Towarzystwo rozwija swą działalność w trzech pionach. Istnieją sekcje: turystyczna, sportowa i kolarska. W sumie na koniec 2016 roku PTTS liczył 563 członków z całego tzw dzisiejszego Zaolzia.

Jako że w minioną niedzielę członkowie Towarzystwa spotkali się na zebraniu sprawozdawczym, wysłuchali statystyk z minionego roku działalności. I tak w dziedzinie turystyki pieszej PTTS zorganizował 11 wycieczek autokarowych (w których w sumie wzięło udział 558 uczestników), 33 wycieczki piesze, z tego 14 tzw. wtorkowe planowane głównie z myślą o emerytych, których w szeregach „Beskidu” jest sporo (skorzystało z nich około 1080 uczestników), 9 wycieczek rekonesansowych (74 uczestników), przejście Małego  Szlaku Beskidzkiego (5 uczestników ), 3 spotkania towarzyskie, w tym bal oraz 1 wyjazd zagraniczny w Alpy, (15 uczestników ) a także tygodniową wycieczkę na Spisz.

Członkowie Towarzystwa swe turystyczne dokonania chętnie dokumentują. Zbierają punkty do odznak turystycznych zarówno tych ustanowionych przez swoje Towarzystwo, jak i inne organizacje turystyczne. Już drugi rok odwiedzają „beskidziocy” schroniska w celu zdobycia odznaki 100 na 100, czyli 100 schronisk na 100-lecie Towarzystwa. Chodzi o to, by do roku jubileuszowego uzbierać pieczątki ze stu schronisk górskich. Jest to jednak odznaka przeznaczona wyłącznie dla miłośników zorganizowanych grupowych wędrówek, gdyż wszystkie te schroniska trzeba odwiedzić podczas wycieczek zorganizowanych przez PTTS.

Jeśli chodzi o działalność sportową, to członkowie Beskidu w minionym roku wzięli udział w Światowych Igrzyskach Polonijnych w Arłamowie w Bieszczadach, w wielu regionalnych imprezach sportowych, turnieju w tenisie stołowym dla dorosłych i dla młodzieży. Tegoroczną nowością jest przejście pod skrzydła PTTS-u obchodzącego jubileusz 15 lecia działalności Klubu sportowego „Orły Zaolzia“.

Kolarze natomiast zorganizowali 4 rajdy kolarskie, obóz kondycyjny w okolicach Hradca Královégo (20 uczestników), ponadplanowy obóz kondycyjny w okolicach Kutnej Hory, brali udział w imprezach kolarskich TKK „Ondraszek“ PTTK Cieszyn, w 56. Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Supraślu, w obchodach jubileuszu 50 lat TKK „Ondraszek“.

- W imprezach organizowanych przez poszczególne sekcje udział biorą członkowie Towarzystwa, sympatycy, osoby z zaprzyjaźnionych klubów turystycznych czy sportowych – podkreśla otwartość oferty Towarzystwa jego prezes Halina Twardzik. Szczególnie otwarte są te wycieczki, na które „Beskidzicy” wybierają się, korzystając z transportu publicznego. Wówczas nawet nie trzeba się na nie uprzednio zgłaszać. A plan wycieczek znajdziemy na stronach internetowych PTTS Beskid Śląski . 

(indi)

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,36123,beskidziocy-podsumowali-rok.html
http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,11421,zebranie-sprawozdawcze-ptts-beskid-slaski.html